Projekty pro budování zdravotních klinik a škol

Nedostatečná infrastruktura v rozvojových zemích je více než jen nepříjemná. Pro chudé je to každodenní utrpení, které se projevuje omezeným přístupem k základním záležitostem, jakými jsou například zdravotnictví a školství. Nadace Světového fondu dětí poskytuje finanční pomoc určenou pro stavbu a provoz lékařských klinik a škol v zemích, jakými jsou například Uganda, Filipíny, Zambie, Keňa nebo Libérie.

NSFD v Libérii sponzoruje probíhající operace na klinice pro léčbu dětí v prenatálním věku, na dětské klinice a v porodním centru. Nadace Světového fondu dětí poskytuje také finanční podporu pro probíhající operace na lékařské klinice v Keni, která poskytuje zdravotní péči chudým a marginalizovaným dětem a rodinám.

Díky našim věrným partnerům a dárcům jsme schopni podporovat projekty a programy, které podporují rozvoj komunit a přinášejí naději strádajícím vesnicím a lidem.