Zdraví

Nadace Světového fondu dětí podporuje dlouhodobé i okamžité intervence pro naplnění potřeb zdravotní péče o sirotky a ohrožené děti a rodiny. Od doby našeho vzniku jsme prostřednictvím našich záchranných programů s nutriční výživou nasytili tisíce hladových dětí v nejchudších koutech světa. NSFD také podporuje projekty, které poskytují zdravotní služby pro matky a děti, stejně tak jako komunitní zdravotní péči těm, kteří žijí v chudých zeměpisných oblastech, kde by jinak neměli přístup k lékařskému ošetření.