Zakladatel a prezident Nadace Světového fondu dětí, Joseph Lam, je oddaným stoupencem humanitární práce. Narodil se v britské korunní kolonii, Hong Kongu, v roce 1958. Jeho matka, Nora Lam, pracovala jako mluvčí misionářů. Její životní příběh byl ztvárněn ve filmu CHINA CRY.

Joseph byl při této práci své matce stále po boku, již v raném věku hodně cestoval po celém světě. Když mu bylo čtyřiadvacet let, odcestoval se svou matkou do Indie navštívit Matku Terezu. Jeho setkání s Matkou Terezou v Kalkatě bylo základem pro jeho rozhodnutí zasvětit život humanitární práci.

Joseph se účastnil předávání jídla hladovějícím dětem v ulicích Kalkaty. Byla to zkušenost, která mění postoj k životním hodnotám. Byl svědkem oddanosti Matky Terezy k nemocným a umírajícím. Na vlastní oči viděl obrovské strádání a utrpení těch nejchudších duší.

V roce 1993 Joseph zahájil svůj první program zaměřený na pomoc dětem a v roce 2007 založil neziskovou Nadaci Světového fondu dětí v České republice. Marketing a přímé poštovní spojení vytvořily silnou základnu pečujících přispěvatelů. Již od samého počátku této nadace se Joseph věnuje pomoci dětem a rodinám po celém světě, které trpí důsledky chudoby, nemocí, přírodních katastrof, hladu, občanských nepokojů a válek.

V roce 1996 byl Joseph Lam vyznamenán čestným doktorátem v oblasti humanitních věd na Liberty University, a to za jeho významné humanitární služby. „Žádné z dětí nesmí mít hlad, nesmí být bez oblečení a nesmí být nemilováno,“ říká Joseph Lam. Každý se může zapojit do procesu záchrany dětí, společně můžeme pomoci toto zneužívání dětí ukončit.

Ruth Kendrick je mezinárodní vice-prezidentkou Nadace Světového fondu dětí. Její manžel, Doug Kendrick, je mezinárodním programovým ředitelem.

Tento tým Nadace Světového fondu dětí pod vedením Josepha Lama pracuje na celém světě, aby pomáhal chudým, hladovým a nemocným. Ať už se jedná o otázky související se zdravím dětí, redukováním hladu a chudoby či otázky související s poskytováním humanitární pomoci v době krize, Nadace Světového fondu dětí se svými možnostmi dosahuje významných výsledků.

×

Oznámení

Na naší webové stránce www.nsfd-cz.org používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka umístit do počítačů, přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Při používání naší webové stránky budou soubory cookie odesílat určité informace zpět k nám. Tyto informace nelze využít k dohledání osobních údajů. Používáme tyto soubory cookie:

  • funkční cookie pro zajištění správného fungování webové stránky,
  • analytické cookie pro monitorování provozu na webové stránce.

You have declined cookies. This decision can be reversed.