Informace o Nadaci Světového fondu dětí

Nadace Světového fondu dětí je nezisková a nevládní organizace, jejímž cílem je pomáhat dětem na celém světě, které trpí následky chudoby, nemocí, přírodních katastrof, hladu, zneužívání, občanských nepokojů a válek. Srdcem a duší Nadace Světového fondu dětí jste VY sami. Díky štědrosti našich partnerů a dárců můžeme provádět velké změny. Společnými silami měníme životy nejchudších a nejvíce trpících dětí celého světa.