Nadace Světového fondu dětí spolupracuje s domácími charitativními programy. Mobilizujeme své zdroje a zajišťujeme humanitární pomoc tím, že pracujeme s místními lidmi a projekty po celém světě. Tato partnerství vytváří jistou synergii a podporují ekonomickou efektivitu.

Naše operační principy

  • Pomáháme při těch nejzákladnějších krocích tím, že pracujeme se zavedenými místními programy. Ve většině regionů, které se ocitají v krizi, jsou k dispozici kvalifikovaní a vyškolení lidé, kteří jsou připraveni pomoci. Zbývajícím článkem je koordinace a přístup k nouzové pomoci v cizích zemích. To je místo působnosti Nadace Světového fondu dětí. Pracujeme na překlenování této propasti. Neposíláme nákladné zahraniční specialisty, místo toho raději udržujeme kontakty a partnerství s místními lidmi, agenturami, programy a projekty v mnoha zemích, kde pracujeme.
  • Využíváme klíčových ukazatelů pro měření úspěšnosti programu. Poskytujeme asistenci a humanitární pomoc dětem v nouzi a současně zachováváme svou integritu a odpovědnost prostřednictvím finančních auditů, zpráv, kontrol na místě a programových návštěv. Uspokojování potřeb postižených dětí je pouze částí našeho poslání. Odpovědnost vůči našim dárcům a příznivcům je základním bodem každé operace.
  • Poskytujeme strategickou humanitární pomoc. Prostřednictvím strategických svazků s podniky, jednotlivci i dalšími neziskovými organizacemi maximalizuje NSFD efektivitu svých darů. Prostřednictvím našeho partnerství a sítí po celém světě se NSFD zaměřuje na zeměpisné oblasti, které se ocitají v krizi. Poskytuje jim rychlou, citlivou a efektivní pomoc.
  • Nabízíme nediskriminační péči všem trpícím dětem. NSFD podporuje nesektářskou a nediskriminační péči opuštěným dětem na celém světě, bez ohledu na rasu, náboženství nebo pohlaví. Kromě toho je významnou součástí našeho modelu plnění závazků podpora programů, které se na děti zaměřují komplexním způsobem - fyzicky, mentálně, sociálně i duchovně. Podporujeme programy, které se snaží pomoci opuštěným dětem najít takové charakterové vlastnosti, které z nich učiní dobré občany a dávají jim rovněž možnosti k vybudování silné pracovní morálky tak, aby v budoucnu měly takové schopnosti, které jim umožní pečovat o sebe a své děti.
×

Oznámení

Na naší webové stránce www.nsfd-cz.org používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka umístit do počítačů, přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Při používání naší webové stránky budou soubory cookie odesílat určité informace zpět k nám. Tyto informace nelze využít k dohledání osobních údajů. Používáme tyto soubory cookie:

  • funkční cookie pro zajištění správného fungování webové stránky,
  • analytické cookie pro monitorování provozu na webové stránce.

You have declined cookies. This decision can be reversed.