Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Jsme si vědomi toho, že nám důvěřujete. Proto vnímáme ochranu vašich osobních údajů jako svoji povinnost. Na této stránce bychom vás chtěli transparentně informovat o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje.

Naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje, jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme vaše osobní údaje.
Toto prohlášení si pozorně přečtěte. Zpřístupněním svých osobních údajů vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním všech údajů, které nám poskytnete, a to v souladu s tímto prohlášením. Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Z toho důvodu pravidelně kontrolujte naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, zda nebylo nějak pozměněno.

S případnými dotazy k tomuto prohlášení se obracejte na naši zákaznickou službu pro dárce na tel. čísle 224 032 890 nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

O nás

Nadace Světového fondu dětí je nezisková, nevládní organizace, která se zaměřuje na celosvětovou pomoc dětem, které trpí v důsledku chudoby, nemocí, přírodních katastrof, hladomoru, zneužívání, občanských nepokojů a válek. Díky štědrosti našich partnerů a dárců můžeme jejich situaci změnit. Společně měníme životy zubožených a trpících dětí z celého světa.

 

Shromažďování vašich údajů

Shromažďujeme vaše údaje, když s námi jednáte za účelem poskytnutí daru naší dobročinné organizaci, jakmile obdržíte naši prosbu o poskytnutí příspěvku.

 

Zaznamenávání a zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme kvůli zpracování a správě vámi poskytnutých darů. Zaznamenáváme tyto vaše údaje:

 • vaše jméno, adresu, bydliště,
 • vaše pohlaví (pokud jste je uvedli),
 • vaše telefonní číslo (pokud jste poskytli souhlas),
 • vaše bankovní údaje (pokud relevantní).

 

Používání vašich údajů

Nadace Světového fondu dětí používá vaše údaje k tomu, abyste byli informováni o novinkách týkajících se našich projektů a programů. Přitom se snažíme brát co největší ohled na vaše osobní preference.

Pečlivé zacházení s vašimi osobními údaji je pro nás velmi důležité. Nadace Světového fondu dětí dodržuje pravidla stanovená v obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR).

 

Sdílení vašich údajů

Můžeme sdílet vaše údaje s partnery nebo poskytovateli služeb, abychom jim umožnili poskytovat služby naším jménem (například zpracování darů a odesílání proseb o poskytnutí příspěvku). Tito partneři se zavazují jednat výhradně podle našich pokynů a nebudou používat vaše údaje pro své vlastní účely.
Nadace Světového fondu dětí uzavřela smlouvy se svými partnery a poskytovateli služeb, aby zajistila bezpečnost vašich údajů v souladu s pokyny uvedenými v obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Vaše údaje můžeme také vyměňovat s jinými organizacemi. Pokud máte námitky proti takové výměně, můžete nám to snadno sdělit (viz kontaktní informace).

 

Ochrana vašich údajů

Na ochranu námi zpracovávaných údajů používáme vhodné organizační, technické a fyzické zabezpečení našich systémů, kde jsou vaše údaje uchovávány. Vaše údaje jsou přístupné pouze lidem, kteří k tomu mají oprávnění na základě svého postavení. Jelikož jsme mezinárodní organizace, Vaše údaje se mohou nacházet v databázi mimo Českou republiku.
Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, že jsou přijata vhodná bezpečnostní opatření s cílem zajistit nepřetržité dodržování vašich práv na ochranu osobních údajů.

 

Přístup k vašim údajům, jejich editace nebo zrušení odběru

Kdykoli máte možnost požádat o přístup ke svým údajům, které shromažďujeme. Tuto žádost můžete předložit písemnou formou a musí obsahovat vaše jméno, adresu a kopii platného identifikačního dokladu. Následně vám zašleme přehled vašich údajů.

Pokud chcete upravit svoje údaje nebo se odhlásit ze seznamu příjemců, sdělte nám to (viz kontaktní informace).

 

Vaše práva k osobním údajům

 • Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich úpravu nebo na odhlášení ze seznamu příjemců.
 • Máte právo podat námitku. To znamená, že můžete podat námitku k používání vašich údajů Nadací Světového fondu dětí pro charitativní účely.

Máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů týkající se používání vašich osobních údajů ze strany Nadace Světového fondu dětí.

 

Lhůta pro uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak to považujeme za nezbytné. Činíme tak proto, abychom mohli poskytovat služby a informace, které požadujete, abychom mohli spravovat naše vztahy s vámi a zajistili, že s vámi nebudeme komunikovat, pokud si to nepřejete, a abychom vyhověli zákonným požadavkům.
Důvodem uchovávání některých údajů je skutečnost, že to vyžadují finanční a/nebo daňové povinnosti.

 

Kontaktní informace

Můžete se s námi spojit těmito způsoby:

 • poštou na adrese: Nadace Světového fondu dětí, Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 110 00,
 • e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • telefonicky na čísle: 224 032 890.

 

Prohlášení o používání souborů cookie

Na naší webové stránce www.nsfd-cz.org používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka umístit do počítačů, přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Při používání naší webové stránky budou soubory cookie odesílat určité informace zpět k nám. Tyto informace nelze využít k dohledání osobních údajů.

Používáme tyto soubory cookie:

 • funkční cookie pro zajištění správného fungování webové stránky,
 • analytické cookie pro monitorování provozu na webové stránce.

 

×

Oznámení

Na naší webové stránce www.nsfd-cz.org používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka umístit do počítačů, přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Při používání naší webové stránky budou soubory cookie odesílat určité informace zpět k nám. Tyto informace nelze využít k dohledání osobních údajů. Používáme tyto soubory cookie:

 • funkční cookie pro zajištění správného fungování webové stránky,
 • analytické cookie pro monitorování provozu na webové stránce.

You have declined cookies. This decision can be reversed.