Péče o nevinné děti nakažené onemocněním HIV/AIDS

Podle Světové zdravotnické organizace dosahuje míra přenosu této choroby hodnoty 45%. Kromě toho, že tyto děti zdědí život ohrožující onemocnění, mnohé z nich se také stávají sirotky. Odhaduje se, že 17 milionů dětí ztratilo jednoho nebo oba rodiče kvůli onemocnění HIV/AIDS. Nadace Světového fondu dětí pomáhá v tíživých situacích sirotkům nevinně postiženým virem HIV a zajišťuje pro ně přísun potravin, poskytuje jim přístřeší, přístup k lékařské péči, vzdělání a ekonomickým příležitostem. Kromě toho je třeba tyto nevinné děti chránit před diskriminací a vykořisťováním.

V Nadaci Světového fondu dětí věříme, že si každé dítě zasluhuje šanci na život.