Rozvoj komunit

Nadace Světového fondu dětí realizuje programy, které poskytují budovy, vodu, kanalizaci a další důležité systémy pro potřebné po celém světě. Naše mise zahrnují aktivity spojené se stavbami škol, lékařských klinik, zajišťováním nových zdrojů pitné vody pro izolované vesnice, poskytováním hygienické osvěty a neustálou spoluprácí s místními komunitami zaměřenou na identifikování potřeb a rozvoj udržitelných plánů na zlepšení a záchranu životů v ohrožených komunitách.