Dětem, které byly v Ugandě vyhnány ze svých domovů a sirotkům, kteří měli dosud jen malou naději, se nyní dobře daří na střední škole Mama Kevina Nadace Světového fondu dětí (NSFD). Studenti ve věku od jedenácti do dvaceti čtyř let pocházejí většinou ze severní Ugandy, kde na ně dopadala tíha neustálých válek, záplav a onemocnění HIV/AIDS. Rodiče mnohých z nich zabili rebelové nebo zemřeli na AIDS a tím vznikla velká populace sirotků. Řada chlapců byla donucena stát se dětskými vojáky a mnoho dětí bylo od svých rodin odděleno během přesunů od vesnice k vesnici, když tito uprchlíci hledali útočiště.

„Mnoho studentů zažilo více životních zkoušek a překážek, než s kolika by se většina lidí setkala během deseti životů. Každý jeden z nich je vynikajícím příkladem toho, co znamená přežít“, říká Doug Kendrick, programový ředitel Nadace Světového fondu dětí.

Školní areál poblíž města Tororo ve východní Ugandě se rozkládá na pěti akrech travnaté půdy ve venkovské oblasti. Škola zajišťuje výuku a místo k životu pro většinu studentské populace. Většina žáků jsou sirotci, uprchlíci donucení opustit své domovy nebo děti žijící ve velmi ubohých podmínkách. 

Předtím, než se školy ujala Nadace Světového fondu dětí, patřilo zařízení Little Sisters of Saint Francis a zoufale potřebovalo partnera s humanitární pomocí. Správci se ze všech sil snažili vyjít s omezenými prostředky, aby dokázali zajistit stravování, přístřeší a výuku svých žáků, kteří by v případě, že by škola byla uzavřena, neměli kam jít.

Počínaje rokem 2012 se Nadace Světového fondu dětí zavázala pomáhat s úhradou průběžných měsíčních výdajů na provoz školy a také s financováním zoufale potřebného zlepšování areálu a infrastruktury školy.

NSFD platí personál a zajišťuje hodnotnou stravu pro děti i učitele, ale financovala také ambiciózní rozšíření školy, které představuje čtyři nové budovy se školními učebnami, novou jídelnu a dvě ubytovny, jednu pro chlapce a jednu pro dívky. 

Předchozí chatrč s plechovými stěnami v dřevěné rámové konstrukci nahradily dvě nové hygienické kuchyně. Díky nové jídelně se mají žáci kde sejít a nemusejí už jíst venku na zemi na přímém slunci nebo v dešti. 

V ubytovnách jsou nové postele s matracemi a moskytiérami, které nahradily předchozí trojité palandy bez lůžkovin. V rámci modernizace byly zařízeny odpovídající umývárny a učebny jsou podle požadavků Státní zkušební komise Ugandy vybaveny samostatnými stoly pro studenty. 

Škola má nyní také počítačové vybavení a biologickou laboratoř. Žáci mají učebnice a školní pomůcky a učitelé řádné materiály pro výuku, avšak potřeba dalších učebnic, pomůcek i počítačového vybavení je trvalá.

Škole se také podařilo začlenit mezi personál zdravotní sestru a díky průběžné finanční pomoci Nadace Světového fondu dětí je klinika zásobována léky a zdravotnickým materiálem. Když nyní žák onemocní, může se léčit přímo v areálu školy.

Zásadní součástí vzdělávacího programu školy je příprava studentů z vyšších ročníků na celostátní zkoušky.

Podle Douga Kendricka se díky těmto zlepšením výrazně zvýšila úroveň vzdělání. Výsledky školy byly oceněny i v celostátním tisku, což vyvolalo příliv více žáků z rodin, které si mohou dovolit platit školné. Nárůst platících studentů, kteří si vybrali školu kvůli její záslužné pověsti, umožňuje škole pokračovat v podpoře těch sociálně slabších a nadto dosahovat stále větší soběstačnosti. 

„Nikdy nezapomenu na to, co pro nás Nadace Světového fondu dětí vykonala“, říká sestra Clare, správkyně školy. „Je to průlom v životě zranitelných a znevýhodněných dětí.“

Z pozitivního vlivu školy má prospěch i okolní komunita. Díky jejímu úspěchu se v komunitě začal rozvíjet kladný postoj ke vzdělávání. Vzdělání je nyní více vyhledáváno a oceňováno, než jak tomu bylo dříve. 

Dalším důsledkem je rozšíření sociálních služeb. Místní správní orgány nechaly modernizovat příjezdovou cestu ke škole, což umožňuje přístup i v období dešťů. Také poklesla drobnější trestná činnost, jelikož se místní mládež během dne již tolik nepotuluje. 

Škola je také žádána mezi budoucími učiteli z celé Ugandy, kteří by zde rádi získali stáž. Studenti školy Mama Kevina NSFD mají pověst disciplinovaných lidí s ochotou se učit a tak se škola stává magnetem pro mladé učitele hledající možnost uplatnění.

„Věříme v naše děti a v jejich budoucnost. Díky tomu, že je podporujeme při dosahování jejich cílů, budou ony učit ostatní a působit na ně. V první řadě nám jde o to, aby žáci věděli, že nejsou sami. Oni nás inspirovali a je pro nás čest nabízet jim svou podporu, přátelství a vedení“, říká pan Kendrick. 

 

×

Oznámení

Na naší webové stránce www.nsfd-cz.org používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka umístit do počítačů, přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Při používání naší webové stránky budou soubory cookie odesílat určité informace zpět k nám. Tyto informace nelze využít k dohledání osobních údajů. Používáme tyto soubory cookie:

  • funkční cookie pro zajištění správného fungování webové stránky,
  • analytické cookie pro monitorování provozu na webové stránce.

You have declined cookies. This decision can be reversed.