Stovky hladových dětí, které žijí v zanedbaném a chudém slumu Kambi Teso, využívají čtyři dny v každém týdnu nabídky teplých a výživných jídel poskytovaných v rámci potravinového programu podporovaného Nadací Světového fondu dětí. Pro mnohé z dětí v programu je toto jídlo jedinou stravou během celého dne.

Míra nezaměstnanosti v Eldoretu (Keňa) je odhadována na 65 %. Země má asi jeden milion dětských sirotků v důsledku onemocnění AIDS. Odhaduje se, že na ulicích hlavního města žije 200.000 dětí.

Program NSFD v Eldoretu slouží opuštěným a ohroženým dětem, které trpí podvýživou, nemocemi a zneužíváním.

Některé děti v programu se samy starají o domácnost, starší prarodiče nebo příbuzní se starají o ostatní. Některé děti žijí ve slumech společně se svými rodinami, ale také trpí podvýživou v důsledku chronické chudoby.

Jak je běžné u řady našich potravinových programů v zemích třetího světa, děti zapsané do programu se často objeví se sourozenci v závěsu, nebo zavěšenými na zádech. Přestože jsou to ještě děti, často nesou vlastní odpovědnost za mladší sestry a bratry, což znamená, že musejí neustále shánět potravu.

Kromě nutriční intervence a jistoty ohledně jídla těží tyto děti také z pravidelného kontaktu s pracovníky programu, kteří dohlíží na jejich sociální nebo zdravotní problémy.

Náš tým v Eldoretu často organizuje zdravotnickou asistenci, která slouží pro děti žijící ve slumech. Tým nedávno uspořádal jednodenní zdravotnický tábor, který byl zaměřený na problémy se speciálním druhem blech.

Tyto blechy se zavrtávají pod kůži a snášejí vejce především v oblasti chodidel. Blechy se běžně vyskytují v chudinských oblastech, kde je nedostatečná hygiena a děti nemají boty. Tyto blechy způsobují bolestivé infekce. Bez řádné léčby může být dítě ochromeno, může přijít o nohu nebo dokonce zemřít. Zdravotnický tým dobrovolníků vyléčil čtyřicet dětí, které měly blechy ve svých chodidlech, nohou a rukou.

Díky věrným dárcům a jejich pokračující finanční podpoře bylo dokončeno vodní napojení do areálu, kde se podává jídlo. Rovněž byl nainstalován zásobník, který zajistí čistou vodu i v případě výpadků, které jsou v Keni běžné.

Dalším vylepšením, které bylo financováno z darů, je vybetonování podlahy v areálu potravinového programu. Předtím bylo toto místo velmi prašné a plné nebezpečných blech. Nová betonová podlaha zajišťuje větší čistotu a vyšší úroveň hygieny pro děti zapsané v potravinovém programu.

Jedno opuštěné dítě milováno. Jedno hladovějící dítě nakrmeno. Výsledek práce v Eldoretu. Jedno dítě po druhém.

Společně dodáváme naději do životů trpících dětí ve slumu Kambi Teso.

×

Oznámení

Na naší webové stránce www.nsfd-cz.org používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které může webová stránka umístit do počítačů, přenosných počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Při používání naší webové stránky budou soubory cookie odesílat určité informace zpět k nám. Tyto informace nelze využít k dohledání osobních údajů. Používáme tyto soubory cookie:

  • funkční cookie pro zajištění správného fungování webové stránky,
  • analytické cookie pro monitorování provozu na webové stránce.

You have declined cookies. This decision can be reversed.